Lakások házak eladásához jogszabály szerint energetikai tanúsítvány szükséges, amely megmutatja az ingatlan energetikai teljesítőképességét.

Ennek elkészítésében segítünk önnek. Helyszíni felmérést követően energetikai szakértőnk elvégzi a szükséges számításokat és akár 24 órán belül tanúsítványt állítunk ki, mely a vonatkozó jogszabály szerint 10 évig érvényes.

A helyes számítások elvégzéséhez szükség van úgynevezett tervdokumentációra, amely tartalmazza az ingatlan méretezett alaprajzát, nyílászáróinak méreteit, típusát és hő technikai jellemzőit, falazó anyagokat a falak rétegeinek leírását, a melegvízellátottság és fűtési formáját. Ezen adatok tulajdonában kollégánk elkészíti az írásos Energetikai tanúsítványt, amelyet igény szerint digitális formában is átadunk önnek.

Ingatlan energetika és energetikai tanúsítvány kiállítását a következő Borsod megyei településeken végezzük:

 • Miskolc
 • Edelény
 • Emőd
 • Encs
 • Kazincbarcika
 • Szerencs
 • Tiszaújváros

 

2016-tól érvényes energetikai tanúsítvány osztályai

Új rendszerben történik az ingatlan energetika minősítése 2016. január 1-óta, a szigorított energetikai követelményeknek megfelelően. Az ingatlan besorolása 12 osztályban történik a rendelet szerint. A viszonyítási alap a közel nulla energiaigény (BB kategória). A dupla jellel ellátott jelzésre azért van szükség, hogy a korábbi jelzéssekkel (skálával) ne lehessen összetéveszteni.

 

Ingatlan energetika és energetikai tanúsítvány skláa

 

Az energetikai tanúsítvány érvényessége meddig?

Az ingatlan energetika tanúsítványa, kiállításától számítva 10 évig érvényes, feltéve hogy az ingatlan átalakítására vagy korszerűsítésére nem kerül sor vagy az energetikai tanúsítvány követelményei rendeletileg nem szigorodnak. Az energetikai tanúsítvány megőrzése fontos a tanúsítónak és köteles feltölteni az adatbázisba. Mivel a tanúsítvány archiválásra kerül így bármikor kiállítható belőle további példány, ha a megrendelő ezt kéri.

 

Az energetikai tanúsítvány hitelesítése hogyan?

Az előző pontban említett szöveg szerint, az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a hiteles energetikai tanúsítvány azonosító kódját az-az HET-et. Ez a HET kód egy egyedi azonosító, melyet az OÉNY (Országos Építésügyi Nyilvántartás) –ba kapnak. A HET kód nélkül az energetikai tanúsítvány nem érvényes és nem használható. Az adatokat bárki lekérdezheti az e-epites.hu oldalról.

 

Az adás-vétel földhivatali bejegyzéséhez szüksége van-e energetikai tanúsítványra?

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény tételesen felsorolja, mit kell tartalmaznia egy adásvételi szerződésnek a földhivatali bejegyzés alapjául szolgálhasson.
A hivatal nem kérheti az energetikai tanúsítvány csatolását, mivel az nem szerepel a listán. Tehát az energetikai tanúsítvány nem feltétele a földhivatali bejegyzésnek, azonban a HET azonosító sorszámnak szerepelnie kell a szerződésben, amit a hatóságnak van lehetősége ellenőrizni.

 

Mi történik, ha nem készül energetikai tanúsítvány?

Konkrét jogszabályi szankciója nincs az energetikai tanúsítvány el nem készítésének, azonban a 176/2008 Korm. rendelet a lentebbi szövegezéssel kimondja, hogy az adásvételi szerződésben szerepelnie kell a vevő/bérlő nyilatkozatát a tanúsítvány átvételéről:

„Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában - a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - készült szerződés tartalmazza

 1. annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni;
 2. a tanúsítvány azonosító kódját, és
 3. a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.”

Ennek megfelelően az energetikai tanúsítvány átadásának valamint elkészítésének elmulasztása szabálysértési vétségnek minősül, aminek szankcionálására feltehetőlen csak akkor fog sor kerülni, ha a vevő/bérlő ezt kezdeményezi vagy hatósági ellenőrzéskor. Könnyen előfordulhat az az esett, hogy az ingatlan vevője vagy bérlője olyan fűtési fogyasztással szembesül, amire nem számított. Ha utólag szembesül azzal, hogy az energetikai tanúsítvány járt volna neki, és az eladó nem biztosította, esetleg még többletköltsége is keletkezik, mert valamelyik berendezés cserére szorult, beláthatjuk, hogy kellemetlen szituációk keletkezhetnek. Így az energetikai tanúsítvány meglétével a reklamációt megelőzhetjük, fontos érv még mellette, hogy a lakás energia besorolása kedvező, piaci előnyt is jelenthet.

 

Az energetikai tanúsítvány kötelező-e az én ingatlanomra is?

Az energetikai jellemzőit tanúsítani kell jogszabály szerint – ha nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal:

 • új épület építése;
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy bérbeadása;
 • 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Kivételek azonban vannak, amikre nem kell energetikai tanúsítványt készíteni.

 

Mire nem kötelező az energetikai tanúsítvány?

A jogszabálynak megfelelően a következőkre:

 • az 50m2-nél kisebb hasznos alapterületű, különálló épületre
 • arra az épületre, aminek évente 4 hónapnál rövidebb a használata
 • 2 évi használatra tervezett épületre
 • bizonyos mezőgazdasági és műhely rendeltetésű épületekre
 • a használatba vételi engedély megelőző tulajdon-átruházás esetén
 • ha ugyan abban az ingatlanba résztulajdonnal rendelkező tulajdonos további tulajdonrészt szerez ellenérték fejében

 

Energetikai tanúsítvány kell, ha a lakás kisebb, mint 50 m2?

Igen, mert a jogszabály csak a különálló 50 m2-nél kisebb épületekre mentesíti a kötelezettség alól.

 

Mennyi idő alatt készül el?

Elkészítésében segítünk! A helyszíni felmérést elvégezve a szakértőnk akár 24 órán belül elkészíti az energetikai tanúsítványt, mely 10 évig lesz érvényes jogszabály szerint.

Ingatlan energetika és energetikai tanúsítvány kiállítását a következő Borsod megyei településeken végezzük:

 • Miskolc
 • Edelény
 • Emőd
 • Encs
 • Kazincbarcika
 • Szerencs
 • Tiszaújváros

 

Az energetikai tanúsítvány a hirdetéshez is szükséges?

A jogszabályt könnyen félre lehet érteni, jelenleg a hirdetés feladásához nem kell az energetikai tanúsítvány, csak ha rendelkezésre áll.

 

Az energia tanúsítvány elkészítéséhez mire van szükség?

Használt ingatlan esetében csak Ön és az ingatlan adatai kellenek. Természetesen bármilyen eredeti építészeti rajz, leírás segíti a munkánkat. Ha rendelkezik az épületről tervrajzzal, akkor a helyszíni szemle felgyorsul, de teljesen nem lehet kiváltani.

 

A helyszíni szemle, hogyan zajlik?

Az épület felmérésekor számos paramétert kell feltérképezni valamint dokumentálni. A legfontosabbak ezek közül, az épület alaprajza (fűtött terek mérete, jellege), a lehűlő felületek, mint a falak, nyílászárók, ablakok és ajtók típusai és méretei. Az épületgépészeti rendszerek közül, lakó funkció esetén a fűtési valamint melegvíz készítési rendszereket vizsgáljuk, de számításba vesszük a gépi hűtés és a mesterséges szellőzést is. Körülbelül 45 percet vesz igénybe a személe egy közepes társasházi lakás esetén.

 

Az energia tanúsításra miért van szükség?

AZ EU a lakásokkal és közintézményekkel kiemelten foglalkozik ezért az energetikai tanúsítvány bevezetését minden tagországának kötelezővé tette. 2002-ben direktívában lett írva, hogy az energiafogyasztás és a környezetszennyezés csökkentése érdekében magasabb követelményeket kelljen teljesíteni a lakásoknak és a közintézményeknek. Az energia értéke nő folyamatosan, így célul tűzte ki, hogy minden tagországban rövid időn belül csökkenjen az épületek energiafogyasztása. A legjobb megoldás erre a célra az energetikai tanúsítvány, amelyet minden tagországban szigorú műszaki előírások alapján készítenek. A tanúsítványt jogszabály írja elő, adásvételnél, illetve bérbeadásnál.

 

Az energetikai tanúsítvány tartalma

Két részből áll az energetikai tanúsítvány: egy összesítő-értelmező lapból és az energetikai számításokból.

Az energetikai tanúsítvány tartalmazza:
 

 • a kiállítás dátumát
 • megrendelő nevét
 • megrendelő címét
 • az ingatlan pontos címét
 • a tanúsítványt készítő aláírását
 • adatait
 • és a Mérnök vagy Építész Kamara által nyilván tartott jogosultsági számát.
 • az épület összesített energetikai jellemzőjét

 

Hogyan tudunk javítani lakásunk energetikai besorolásán?

Mondanunk sem kell, hogy az ingatlan energiahatékonyságát növelve javíthatunk a besoroláson. Korszerűsítésekkel lehetséges a hatékonyság növelése és a fogyasztás csökkentése. A leggyorsabban megtérülő és kecsegtető lehetőségek a következők:

 

Alapvető beruházások:

Hőszigetelés:

A padlás/zárófödém szigetelése, homlokzat szigetelése, pince vagy lábazat szigetelése. 10 cm alatti szigeteléssel nem érdemes neki kezdeni a munkának.

Nyílászáró csere:

Két előnye is van a nyílászáró cserének, az új ablakok transzmissziós hőátbocsátása (U-értéke) lényegesen kedvező a régihez képest, mivel az üvegezés és tokszerkezet hőszigetelő képességében jelentős fejlődés ment keresztül az elmúlt évtizedben. A másik előnye pedig az, hogy fokozottan légzáróak így légáramlás útján nem tud kiszökni a meleg, mint ahogyan a fakeretes vetemedett ablakoknál.

kazáncsere:

Nyílt égésterű gázkazánról, zárt égésterű kondenzációs gázkazánra való csere.

Napkollektor, napelem